Data Pribadi

Nama Lengkap :  Ahmad Junaidi, S.Pd

Known By           :  Pa’Joen

TTL                        :  Mantang, 02 Juni 19

Alamat                 :  Gubuk Baru, Desa mantang, Kec. Batukliang, Loteng

Unit Kerja           :  SMP Negeri 1 Batukliang ( Guru TIK )

Motto                    :  Sekedar Memberi Untuk Sebuah Pengabdian

Curiculum Vitae

TK                        :  Pertiwi Mantang

SD                         :  SD Negeri 03 Mantang  1987

SMP                     :  SMP Negeri 1 Batukliang 1993

SMA                     :  SMA Negeri 1 Praya 1996

PT : Universitas Mataram 2003

Iklan